Mapa strony


Wpisy

Aktualności

Dofinansowanie zadania własnego - Ośrodki Pomocy Społecznej

Dofinansowanie zadania własnego – na realizację dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka

Fundusz Solidarnościowy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Koordynator dostępności

Program Asystent Rodziny 2021 ze środków Funduszu Pracy

Program Opieka 75+

RODO

Sprawozdania