Oficjalne otwarcie Klubu Senior+ w Stryszowie

 

Seniorzy w gminie Stryszów mają powody do dumy!!
18.01.2022 w gminie Stryszów został oficjalnie otwarty Klub Senior+. Podczas otwarcia wójt gminy przyznał, iż głównym celem projektu było stworzenie przyjaznej przestrzeni dostosowanej do potrzeb osób starszych. Miejsca sprzyjającego integracji i aktywizacji społecznej. Klub seniora umożliwi seniorom realizowanie zainteresowań i pasji, a także skorzystanie z zajęć o charakterze prozdrowotnym, edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym.
Uroczystym aktem otwarcia Klubu Senior+ było przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości w osobach- Łukasz Kmita- wojewoda małopolski, Filip Kaczyński- poseł, Andrzej Pająk- senator, Danuta Kawa, Rafał Stuglik -radni województwa małopolskiego, Eugeniusz Kurdas- starosta powiatu wadowickiego, Szymon Duman- wójt gminy Stryszów, Magdalena Adamczyk-przewodnicząca Rady Gminy w Stryszowie, Andrzej Bąk – sołtys Stryszowa, Andrzej Gębala przewodniczący Koła Gospodyń Wiejskich, Anna Tatar-przedstawicielka seniorów oraz ksiądz Grzegorz Wicher którzy również poświęcił obiekt.
Podczas gali, głos zabrał wojewoda małopolski – Łukasz Kmita, który podkreślił, iż Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego dba o wszystkich Mieszkańców. Wiele uwagi poświęca Seniorom. Dzięki programowi „Senior+” wspólnie z samorządami tworzymy miejsca sprzyjające integracji i aktywizacji społecznej; miejsca, gdzie seniorzy rozwijają swoje pasje i zainteresowania.
Wójt gminy złożył symboliczny klucz na ręce pań: Anny Tatar, Małgorzaty Kowalskiej kierownik – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Anny Brockiej- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w realizacje projektu
Całkowity koszt zadania wyniósł 1 082 901,01 zł, w tym dotacja w ramach programu SENIOR+ wynosi 200 000 zł a dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 347 650,35 zł. Z budżetu gminy sfinansowano kwotę 535 250,66 zł.
Kategoria: Oficjalne otwarcie Klubu Senior+ Dodano: 26-01-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów