W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie koordynatorem dostępności
jest Pani Beata Partyka.

Kategoria: Koordynator dostępności Dodano: 13-07-2021 Dodano przez: GOPS Stryszów