Gmina Stryszów w 2024 r. otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”.

Dofinansowanie: 2 471 632 zł zł

Całkowita wartość: 2 630 337 zł

Kategoria: Dofinansowanie świadczenia rodzinne 2024 r. Dodano: 15-01-2024 Dodano przez: GOPS Stryszów