Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach Umowy nr 146/OPS/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie p. Jacek Kowalczyk a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów p. Szymon Duman została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, o których mowa w w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w ty, zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników.

Planowany całkowity koszt zadania: 634 929,00 zł

w tym wartość dofinansowania: 50 364,00 zł.

Kategoria: Dofinansowanie zadania własnego - Ośrodki Pomocy Społecznej Dodano: 26-03-2021 Dodano przez: GOPS Stryszów