Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej