Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe oraz inne podmioty zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy mogą składać wnioski o  świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie i obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Wypłata nastąpi w terminie 30 od dnia złożenia wniosku. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
tel.: 33 8797150 wew. 22

Poniżej można pobrać wniosek wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania.

Kategoria: Aktualności Dodano: 23-03-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów