Fundusz Solidarnościowy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023 r. – dofinansowanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż Gmina Stryszów pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 71 634,60 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023. Łączna kwota przeznaczona na realizację ww. Programu wynosi 70 230 zł oraz na koszty obsługi 1 404,60 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu udzielenie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego  stopnia niepełnosprawności albo orzeczeń równoważnych do w/w oraz dzieci do 16 roku życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Załączniki
Plakat AOON 2023 Plakat AOON 2023
Kategoria: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023 r. Dodano: 14-03-2023 Dodano przez: GOPS Stryszów