Fundusz Solidarnościowy Opieka wytchnieniowa edycja 2023 r. – dofinansowanie

Gmina Stryszów pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 38 624,95 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Łączna kwota przeznaczona na realizację ww. Programu wynosi 38 624,95 zł w tym na koszty obsługi 224,95 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie realizuje Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

Opieka wytchnieniowa udzielana będzie bezpłatnie dla uczestników programu.

Załączniki
Plakat OW 2023 Plakat OW 2023
Kategoria: Opieka wytchnieniowa edycja 2023 Dodano: 14-03-2023 Dodano przez: GOPS Stryszów