Zmiany dotyczące świadczenia 500+

Z dniem 1 stycznia 2022 r. obsługę programu Rodzina 500+ przejmuje ZUS. Jednocześnie nastąpi:

  • zmiana sposobu:
    • składania wniosku o świadczenie wychowawcze, zwane świadczeniem 500+ – będzie to możliwe jedynie przez internet (m.in. za pośrednictwem portalu PUE ZUS lub Emp@tia albo bankowości elektronicznej) oraz
    • wypłaty świadczenia 500+ – dokonywana będzie wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, a także
  • modyfikacja w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczego w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – świadczenie to przysługiwać będzie w Polsce w pełnej wysokości niezależnie od ustalenia pierwszeństwa w wypłacie świadczeń w innym kraju.

Przewiduje to ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która, co do zasady, ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Przy czym sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego i dodatku wychowawczego za okresy sprzed dnia 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy właściwe (tj. wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej to świadczenie), które będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych i dodatków wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.

ZUS natomiast od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie przyznawał świadczenie w tzw. nowych sprawach i wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze oraz będzie od 1 lutego 2022 r. przyjmował wnioski na kolejny okres rozpoczynający się dnia 1 czerwca 2022 r. (na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.).

Kategoria: Aktualności Dodano: 16-12-2021 Dodano przez: GOPS Stryszów