Rozwijanie kompetencji Cyfrowych Seniorów z Klubu Senior+ w Stryszowie.

Rozwijanie kompetencji Cyfrowych Seniorów z Klubu Senior+ w Stryszowie.

Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

Doposażenie uczestników Klubu Senior+ w laptopy i tablety pozwoli na podniesienie ich kompetencji cyfrowych oraz zapobiegnie e-wykluczeniu. Seniorzy będą mogli korzystać ze sprzętu w celach osobistych oraz edukacyjnych w Kawiarence Internetowej utworzonej
w Kubie Senior+.  Zakup tych urządzeń pozwoli na przeciwdziałanie izolacji oraz utrzymanie kontaktów z rodzinami i znajomymi, ale także
na podniesienie umiejętności komputerowych i przełamanie strachu przed nowoczesnymi urządzeniami.

Efektem projektu jest doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów poprzez zakup nowego sprzętu
tj. 4 laptopów i 4 tabletów na potrzeby Klubu Senior+ w Stryszowie.


Wartość dofinansowania: 17 200,00 zł

Całkowita wartość zadania: 17 200,00 zł

Załączniki
plakat plakat
Kategoria: Rozwijanie kompetencji Cyfrowych Seniorów z Klubu Senior+ w Stryszowie. Dodano: 30-12-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów