Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
Informacja

Niebieski tydzień

Kategoria: Aktualności Dodano: 22-02-2021 Dodano przez: gops
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
Komunikat

Pomoc dla pogorzelców

Organizujemy zbiórkę funduszy na zabezpieczenie warunków mieszkaniowych lub zakup kontenera mieszkalnego dla pogorzelców ze Stryszowa. W nocy z 27.01 na 28.01.2021 rozegrał się dramat dwuosobowej r
Czytaj więcej Pomoc dla pogorzelców
Kategoria: Aktualności Dodano: 18-02-2021 Dodano przez: gops
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
Informacja

Druki do pobrania

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze -  do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022: https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze Oświadczenie związane z koordy
Czytaj więcej Druki do pobrania
Kategoria: Do pobrania Dodano: 15-02-2021 Dodano przez: gops
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
Komunikat

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadc
Czytaj więcej Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
Kategoria: Programy Dodano: 12-02-2021 Dodano przez: gops
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
Komunikat

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Jeśli ty lub ktoś z twoich bliskich stał się ofiarą przemocy nie czekaj! Przyjdź do nas! Postaramy ci się pomóc! W gminie Stryszów działa  Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemo
Czytaj więcej Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Kategoria: Przemoc Dodano: 12-02-2021 Dodano przez: gops
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
Komunikat

Rodzina 500+ – informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 r.
Czytaj więcej Rodzina 500+ – informacje
Kategoria: 500+ Dodano: 04-02-2021 Dodano przez: gops
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
Komunikat

Karta Dużej Rodziny – informacje

Karta Dużej Rodziny – informacje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której
Czytaj więcej Karta Dużej Rodziny – informacje
Kategoria: Karta Dużej Rodziny Dodano: 04-02-2021 Dodano przez: gops
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
Komunikat

Fundusz alimentacyjny – informacje

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 808
Czytaj więcej Fundusz alimentacyjny – informacje
Kategoria: Fundusz alimentacyjny Dodano: 04-02-2021 Dodano przez: gops
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
Komunikat

Świadczenia rodzinne – informajce

WAŻNE INFORMACJE Kryterium dochodowe: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 674 zł lub 764 zł (w przypadku niepełnosprawnego dziecka) specjalny zasiłek opiekuńczy- 764 zł jednorazowa zapomoga z tytu
Czytaj więcej Świadczenia rodzinne – informajce
Kategoria: Świadczenia rodzinne Dodano: 04-02-2021 Dodano przez: gops
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
Komunikat

Wspieranie rodziny – informacje

Realizacja  zadań  wynikających  z ustawy o  wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej na  terenie Gminy  Stryszów  za  okres styczeń-grudzień 2018 r Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 20111 r
Czytaj więcej Wspieranie rodziny – informacje
Kategoria: Wspieranie rodziny Dodano: 04-02-2021 Dodano przez: gops