Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

 

W ramach Umowy nr 168/OPS/2022 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie p. Jacek Kowalczyk a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów p. Szymon Duman została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, o których mowa w w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w ty, zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników.

Planowany całkowity koszt zadania: 567 853,00 zł

w tym wartość dofinansowania: 45 558 zł.

Załączniki
Plakat Plakat
Kategoria: Dofinansowanie zadania własnego w ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej Dodano: 10-03-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów