W ramach umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka w tym zapewnienie stałego dostępu dla pracowników Ośrodka do konsultacji prawnej. Gmina Stryszów otrzymała także dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, o których mowa w w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej tj. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników.

DOFINANSOWANIE
59 033,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
573 562,19

DATA PODPISANIA UMOWY
luty 2024 r. 

Kategoria: Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacja dodatkowych działań Dodano: 23-02-2024 Dodano przez: GOPS Stryszów