Program AOOS edycja 2021 r. została zmniejszona kwota przyznanych środków

Zgodnie z Aneksem  nr 1/2021 do Umowy nr 398/OPS/2021 podpisanej w dniu 20.05.2021r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2021 została zmniejszona kwota środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego. Łączna kwota przeznaczona na realizację ww. Programu wynosi 19 711 zł.

Stryszów dn., 27.09.2021 r.

Kategoria: Aktualności Dodano: 27-09-2021 Dodano przez: GOPS Stryszów