Gmina Stryszów pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 44 064 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie realizuje Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

Opieka wytchnieniowa udzielana będzie bezpłatnie dla uczestników programu.

DOFINANSOWANIE
44 064,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
44  064,00

DATA PODPISANIA UMOWY
marzec 2024 r.

Załączniki
OW 2024 OW 2024
Kategoria: Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r. Dodano: 04-03-2024 Dodano przez: GOPS Stryszów