Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – zwiększona dotacja

Zgodnie z Aneksem  nr 2/2021 do Umowy nr 1/2021 podpisanej w dniu 11.01.2021r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkich osobom jej potrzebujących została zwiększona dotacja celowa  w ramach działu 852, rozdział 85230 § 2030 do wysokości 65 940 zł.

Kategoria: Aktualności Dodano: 14-09-2021 Dodano przez: GOPS Stryszów