Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż Gmina Stryszów pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 150 435,31 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ma na celu udzielenie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 r. adresowany jest dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego  stopnia niepełnosprawności albo orzeczeń równoważnych do w/w oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

DOFINANSOWANIE
150 435,31     

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
150 435,31

DATA PODPISANIA UMOWY
luty 2024 r

 

Załączniki
AOOzN 2024 AOOzN 2024
Kategoria: Asystent Osobisty Osoby z Niepełnsoprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r. Dodano: 23-02-2024 Dodano przez: GOPS Stryszów