Kadra

Anna Brocka – Kierownik

Pracownicy Ośrodka realizujący zadania z zakresu:

 • obsługi finansowej – tel. 33/8797-150 wew. 24
  • Magdalena Węgrzyniak – główny księgowy
 • pomocy społecznej – tel. 33/8797-150 wew. 23, kom. 511 650 854
  • Joanna Kadela – starszy pracownik socjalny
  • Beata Gołąb – specjalista pracy socjalnej
  • Aneta Pasterak – specjalista pracy socjalnej – zastępstwo Jolanta Kępka – pracownik socjalny

 • świadczeń rodzinnych/świadczeń wychowawczych 500+/fundusz alimentacyjny/czyste powietrze
  – tel. 33/8797-150 wew. 22
  • Sylwia Malina – referent
  • Beata Gnojek – referent
  • Beata Partyka – referent
 • usług opiekuńczych – tel. 33/8797-150
  • Jolanta Szczurek – opiekun
  • Ewa Jabłońska – opiekun

 • asystent rodziny – tel. 33/8797-150
  • Katarzyna Trybała