Fundusz Solidarnościowy – Asystent osobisty osoby Niepełnosprawnej