Fundusz Solidarnościowy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022 r. – dofinansowanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie informuje, iż Gmina Stryszów pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 36 444 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022. Łączna kwota przeznaczona na realizację ww. Programu wynosi 36 444 zł w tym na koszty obsługi 714 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ma na celu udzielenie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego  stopnia niepełnosprawności albo orzeczeń równoważnych do w/w oraz dzieci do 16 roku życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Powyższa informacja została zamieszczona w związku z zobowiązaniem ujętym w par.5 umowy nr 78/WP/2022/FS zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów.


Zgodnie z Aneksem  nr 1/2022 do Umowy nr 78/WP/2022/FS podpisanej w dniu 12.12.2022 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022 została zmniejszona kwota środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego. Łączna kwota przeznaczona na realizację ww. Programu wynosi 30 298 zł.

Stryszów dn., 14.12.2022 r.

Załączniki
AOOS plakat AOOS plakat
Kategoria: Fundusz Solidarnościowy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022 r. Dodano: 01-03-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów