Konsultacje społeczne projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stryszów na lata 2021-2027

Ogłoszenie Wójta Gminy Stryszów dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. “Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stryszów na lata 2021-2027”

Przedmiot konsultacji

Na podstawie Zarządzenia nr 21/2021 Wójta Gminy Stryszów z dnia 09.04.2021 r. zapraszam wszystkie zainteresowany osoby, organizacje i instytucje do konsultacji społecznych projektu dokumentu “Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stryszów na lata 2021-2027”.

Termin konsultacji

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 15kwietnia 2021 r. do 29kwietnia 2021 r.

Forma konsultacji

Uwagi należy zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie, na adres emailowy: stryszow@poczta.onet.pllub osobiście, bądź drogą pocztową do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie, 34-146 Stryszów 557.

Kategoria: Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dodano: 14-04-2021 Dodano przez: GOPS Stryszów