Dofinansowanie zadania własnego – na realizację dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka

W ramach Umowy  nr 19/OPS/2022 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie P. Jacek Kowalczyk a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów P. Szymon Duman  z kontrasygnatą Skarbnika Gminy została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego
na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka w tym zapewnienie stałego dostępu dla pracowników Ośrodka do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych.

Rozpoczęcie realizacji zadania 1 kwietnia 2022 r.  zakończenie 31 grudnia 2022 r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące i nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji całego zadania.

Planowany całkowity koszt zadania: 26 000,00 zł
w tym
wartość dotacji:        20 800,00 zł
środki własne:            5 200,00 zł

 

Załączniki
Plakat Plakat
Kategoria: Dofinansowanie zadania własnego – na realizację dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej poprzez podniesienie jakości działalności Ośrodka Dodano: 10-03-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów