Oficjalne otwarcie Klubu Senior+ w Stryszowie

 

Seniorzy w gminie Stryszów mają powody do dumy!!
18.01.2022 w gminie Stryszów został oficjalnie otwarty Klub Senior+. Podczas otwarcia wójt gminy przyznał, iż głównym celem projektu było stworzenie przyjaznej przestrzeni dostosowanej do potrzeb osób starszych. Miejsca sprzyjającego integracji i aktywizacji społecznej. Klub seniora umożliwi seniorom realizowanie zainteresowań i pasji, a także skorzystanie z zajęć o charakterze prozdrowotnym, edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym.
Uroczystym aktem otwarcia Klubu Senior+ było przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości w osobach- Łukasz Kmita- wojewoda małopolski, Filip Kaczyński- poseł, Andrzej Pająk- senator, Danuta Kawa, Rafał Stuglik -radni województwa małopolskiego, Eugeniusz Kurdas- starosta powiatu wadowickiego, Szymon Duman- wójt gminy Stryszów, Magdalena Adamczyk-przewodnicząca Rady Gminy w Stryszowie, Andrzej Bąk – sołtys Stryszowa, Andrzej Gębala przewodniczący Koła Gospodyń Wiejskich, Anna Tatar-przedstawicielka seniorów oraz ksiądz Grzegorz Wicher którzy również poświęcił obiekt.
Podczas gali, głos zabrał wojewoda małopolski – Łukasz Kmita, który podkreślił, iż Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego dba o wszystkich Mieszkańców. Wiele uwagi poświęca Seniorom. Dzięki programowi „Senior+” wspólnie z samorządami tworzymy miejsca sprzyjające integracji i aktywizacji społecznej; miejsca, gdzie seniorzy rozwijają swoje pasje i zainteresowania.
Wójt gminy złożył symboliczny klucz na ręce pań: Anny Tatar, Małgorzaty Kowalskiej kierownik – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Anny Brockiej- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w realizacje projektu
Całkowity koszt zadania wyniósł 1 082 901,01 zł, w tym dotacja w ramach programu SENIOR+ wynosi 200 000 zł a dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 347 650,35 zł. Z budżetu gminy sfinansowano kwotę 535 250,66 zł.
Kategoria: Oficjalne otwarcie Klubu Senior+ Dodano: 26-01-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów

KLUB SENIOR+ w gminie Stryszów

Godło i herb

“Przebudowa budynku komunalnego o numerze porządkowym 542 w Stryszowie w zakresie dostosowania dla potrzeb Klubu Seniora”

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, na podstawie umowy nr WP-II.3112.7.8.2021, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Stryszów.

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim całkowity koszt zadania wynosi 787 308,56 zł. Wartość przyznanego dofinansowania w budżetu państwa to kwota 200 000 zł. Koszty realizacji zostaną zaktualizowane po wyborze Wykonawcy zadania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zadanie publiczne będzie polegało na utworzeniu i wyposażeniu placówki KLUB SENIORA w miejscowości Stryszów. Klub zostanie utworzony w budynku komunalnym gminy o numerze porządkowym 542 zlokalizowanym w centrum wsi Stryszów (obiekt LKS CHEŁM).

Planowany klub będzie spełniał minimalny standard placówki, określony w programie wieloletnim „Senior+”. W ramach minimalnego standardu baza lokalowa projektowanego Klubu Seniora w Stryszowie będzie obejmowała następujące pomieszczenia:

 1. pomieszczenie ogólnodostępne o powierzchni 126,84 m2, wyposażone w stoły i krzesła, pełniące funkcję sali spotkań,
 2. aneks kuchenny o powierzchni 12,39 m2, wyposażony w niezbędny sprzęt i urządzenia AGD, naczynia do posiłków, umeblowanie.
 3. łazienki: 3 odrębne toalety z umywalkami – 1 WC 5,12 m2, 1 WC męskie 6,63 m2 i 1 WC dla osób niepełnosprawnych i kobiet 3,87 m2, łączna powierzchnia łazienek 15,62 m2,
 4. szatnię o powierzchni 7,89 m2, wyposażoną w ławeczki i wieszaki.

Dodatkowo ponad minimalny standard dla potrzeb klubu zostaną udostępnione/utworzone:

 1. pomieszczenie klubowe ze sprzętem RTV, sprzętem nagłaśniającym, sprzętem komputerowym, umeblowaniem o powierzchni 52,03m2.
 2. pomieszczenie kuchenne o pow. 29,75 m2.
 3. mini szatnia (schowek z szafeczkami na rzeczy osobiste) o pow. 3,25 m2.
 4. pomieszczenie gospodarcze (porządkowe, magazyn) o pow. 3,89 m2.
 5. pomieszczenie świetlicowe pełniące funkcję galeryjki, wystawki prac, produktów lokalnych wytworzonych podczas zajęć z seniorami, o pow. 10,91 m2,
 6. korytarze (powierzchnia komunikacyjna) komunikacja “A” – 15,77 m2, komunikacja “B” – o pow. 37,20 m2, łączna pow. komunikacji – 52,97 m2,
 7. klatka schodowa z platformą dźwigową o pow. 8,48 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa Klubu Seniora wyniesie 324,02 m2Pozwoli to na utworzenie 64 miejsc dla seniorów, z zachowaniem wymogu programu – minimum 5 m2 na 1 miejsce.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

 1. Roboty budowlane i instalacyjne,
 2. Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych,
 3. Roboty konstrukcyjne murarskie i betoniarskie,
 4. Roboty wyburzeniowe ścian i stropów,
 5. Wykonanie robót montażowych ścianek i stolarki aluminiowej,
 6. Roboty wykończeniowe,
 7. Montaż systemu oddymiania,
 8. Montaż i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 9. Roboty instalacyjne w zakresie przebudowy i wymiany: instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania.
 10. Wyposażenie Klubu Seniora, w sprzęt AGD, meble, oświetlenie, naczynia, urządzenia do ćwiczeń, dekoracje okienne itp.

Po zakończeniu inwestycji uruchomiony zostanie pierwszy w gminie Stryszów Klub Seniora, który będzie funkcjonował jako ośrodek wsparcia osób starszych, zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej. Utworzony Klub Seniora umożliwi osobom w podeszłym wieku realizowanie zainteresowań i pasji, a także skorzystanie z zajęć o charakterze prozdrowotnym, edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, placówka będzie funkcjonowała przez 5 dni w tygodniu – po 4 godziny każdego dnia. Klub zapewni co najmniej 20 godzinną ofertę usług, a we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stryszowie będzie rozszerzał ofertę o usługi świadczone poza swoją siedzibą np. wyjazdy do teatru, kina, filharmonii itp., a także w dni wolne od pracy przy okazji organizacji spotkań okolicznościowych np. andrzejki, dzień seniora, dzień kobiet itp.

Stworzenie klubu dedykowanego seniorom umożliwi zapewnienie im wsparcia poprzez zorganizowanie dostosowanej do ich potrzeb, przyjaznej przestrzeni, w której będą mogli nawiązywać i podtrzymywać relacje społeczne, realizować zainteresowania i pasje oraz rozwijać formy samopomocy.

W utworzonym w ramach zadania klubie Seniora zostanie zapewniony minimalny standard zatrudnienia tj.:

 • Kierownik spełniający wymagania wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
 • Opiekun, pełniący funkcję Animatora zajęć dla Seniorów
 • Stażysta wspomagający Kierownika i Opiekuna w prowadzeniu placówki w tym działaniach na rzecz członków Klubu – zatrudniany czasowo w ramach organizowanych staży we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
 • Instruktor Fitness, prowadzący zajęcia rekreacyjno-ruchowe
 • fizjoterapeuta/masażysta lub inny specjalista w zależności od rodzaju zajęć, na które zapotrzebowanie zgłoszą seniorzy
Kategoria: Utworzenie Klubu Senior+ Dodano: 04-01-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów