Dofinansowanie do funkcjonowania Klubu Senior+ – edycja 2022

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim “Senior+” na lata 2021-2025 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert “Senior+

W ramach Umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie p. Jacek Kowalczyk a Gminą Stryszów w imieniu której, działa Wójt Gminy Stryszów p. Szymon Duman została przyznana dotacja na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim “Senior+” – edycja 2022 w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Planowany całkowity koszt zadani 280 416 zł

w tym wartość dofinansowania: 124 416 zł.

Załączniki
Plakat Plakat
Kategoria: Dofinansowanie na funkcjonowanie Klubu Senior+ Dodano: 20-05-2022 Dodano przez: GOPS Stryszów