Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


Jeśli ty lub ktoś z twoich bliskich stał się ofiarą przemocy nie czekaj!

Przyjdź do nas! Postaramy ci się pomóc!

W gminie Stryszów działa  Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY MOGĄ ZGŁASZAĆ SWOJE PROBLEMY W:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.30

Punkcie Konsultacyjnym w Klubie Abstynenta w Stryszowie “Pomocna dłoń” tel. 33 879 79 31

Psycholog – Pani Anna Majchrzak Korydylewska:
I i IV poniedziałek miesiąca w godz. 15.30-18.00

Psychoterapeuci: /tel. 33 879 79 31/
Pani Jolanta Mikołajek:
wtorki:

  • 15.30-17.00 – grupa dla osób współuzależnionych,
  • 17.00-19.00 – grupa dla osób uzależnionych od alkoholu
  • 19.00-20.00 – konsultacje terapeutyczne z ofiarami i sprawcami przemocy domowej

soboty:

  • 14.30-16.00 – konsultacje indywidualne
  • 16.00-18.00 – grupa dla osób uzależnionych od alkoholu

Urzędzie Gminy w Stryszowie pokój nr 2 dyżurujeDzielnicowy /tel. 33 879 74 12/:
w każdą środę o godz. 09.00-12.00
w I sobotę miesiąca: 11.00-14.00

Członek GKRPA: tel. 517 303 338
I poniedziałek miesiąca: 09.00-10.30
III poniedziałek miesiąca: 13.00-14.30

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej: mediator, psycholog, pedagog od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-19.00  /tel. 33 874 21 01/

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy: psycholog, pedagog od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-20.00 /tel. 33 873 10 01/

na Komisariacie Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej: całodobowo tel. 47 33 27 450.

Kategoria: Przemoc Dodano: 12-02-2021 Dodano przez: GOPS Stryszów