O nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie
 czynny jest:
od poniedziałku do piątku
w godz.  730 – 15
30
W sprawie skarg i wniosków Kierownik przyjmuje Strony we wtorki w godz. 9-11

         Rejon działania pracowników socjalnych:   
               Stryszów - mgr Beata Gołąb  
Łękawica, Dąbrówka, Leśnica - mgr Aneta Pasterak               
Zakrzów,  Stronie
-  Małgorzata Florek

Dyżur pracowników socjalnych odbywa się  w Punkcie Konsultacyjnym,
który znajduje się w budynku dawnej "starej poczty" w Stryszowie
w każdą środę w godz. 800-1000KADRA OŚRODKA:
Krystyna Gębala - Kierownik

Pracownicy Ośrodka realizujący zadania z zakresu:

- obsługi finansowej - tel. 33/8797-150 wew. 24

  • Anna Brocka– główny księgowy, zastępstwo: Robert Mieczyński

- pomocy społecznej - tel. 33/8797-150 wew. 23, kom. 511 650 854

  • Joanna Kadela – pracownik socjalny
  • Beata Gołąb – specjalista pracy socjalnej
  • Aneta Pasterak - specjalista pracy socjalnej - zastępstwo Beata Kadela

- świadczeń rodzinnych/świadczeń wychowawczych 500+/dobry start 300+ - tel. 33/8797-150 wew. 22

  • Robert Mieczyński  - referent, administrator strony internetowej, Inspektor Ochrony Danych, zastępstwo w sprawach świadczeń rodzinnych, wychowawczych 500+, Dobry Start 300+: Sylwia Malina
  • Beata Gnojek - referent

- funduszu alimentacyjnego/świadczenia wychowawcze 500+/ Karta Dużej Rodziny- tel. 33 8797-150 wew. 26

  • Beata Partyka - referent

- pomoc administracyjna - tel. 33 8797-150 wew. 24

  • Sylwia Malina zastępstwo: Katarzyna Kulawiak

- usług opiekuńczych - tel. 33/8797-150

  • Danuta Szczurek - opiekun
  • Ewa Jabłońska - opiekun